IVTA1.jpg

Volleybalactiviteiten wederom afgeschaald

Beste Alvoco leden,

Helaas moeten we, zo kort na de start van de competitie, onze volleybalactiviteiten wederom afschalen. De competitie en de trainingen voor de Senioren worden voor de komende 4 weken stopgezet.

Of we na 4 weken weer kunnen starten is nog zeer onzeker.

De nieuwe Covid-maatregelen geven wel ruimte om onze jeugd (nog) training te geven. Om de “30-personen-norm” per publiek toegankelijke ruimte te garanderen, willen we de trainingsgroepen laten trainen met neergelaten tussenwanden. Er ontstaan dan drie ruimtes waar hooguit 10 tot 12 volleyballers -per veld- actief zijn. De trainingstijden voor de jeugd blijven ongewijzigd.

Het stopzetten van de competitie en trainingen valt samen met de facturering en inning van de 1e contributietermijn. We snappen dat het innen van contributie op dit moment tot vragen leidt. Voor de financiële positie van de vereniging is het echter noodzakelijk om de 1e termijn te factureren/innen. Het is zeer onzeker hoe de komende periode gaat verlopen, we zullen over het gehele seizoen zeker rekening houden met de periode dat er niet gespeeld en getraind kan worden. We zullen jullie daar op een later moment over informeren.   

We hopen dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten in de sportzaal.

Het Alvoco bestuur