Oosterhout_9-10-21.jpg

Spelerspas

Het resterende deel van dit seizoen zullen er geen nieuwe spelerspassen meer gedrukt worden. Met ingang van volgend seizoen zijn de spelerspassen gedigitaliseerd en onderdeel van het vernieuwde DWF geworden. 

Nieuwe leden die nog dit seizoen aan de competitie deel nemen dienen zich met ID, of in het geval van jeugd onder de 14 eventueel met bibliotheek- of schoolpas te identificeren. Uiteraard kunnen alle nieuwe competitie spelende leden die geen spelerspas hebben ontvangen, wel deelnemen aan de wedstrijden.