JC1_Topjeugd_2022.jpg

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau: DE HEER C.G. WITTE

Ter ere van Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd op 13 mei een receptie gehouden in de sportkantine van Alvoco aan de Vondelstraat. Zo'n 40 gasten uit de volleybalwereld, die nauw met Gerard hadden samen gewerkt, waren aanwezig om met het bestuur van Alvoco en met hem het glas te heffen en te proosten op zijn ridderschap.

Gerard Witte (1950) heeft zich sinds 1977 zeer verdienstelijk gemaakt voor de volleybalsport op lokaal- en landelijk niveau. Zo was hij vrijwilliger bij de Volleybalvereniging Alvoco (Alkmaarse Volleybal Combinatie, 275 leden), onder andere als scheidsrechter en zaalleider. Daarnaast organiseerde hij mede diverse grotere toernooien zoals het ICG en IVTA. Bovendien vertegenwoordigde hij de vereniging bij bondsvergaderingen. Vanaf 1996 is de Alkmaarder vrijwilliger bij de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo), afdeling Noord-Holland Noord. Witte was onder andere competitieleider voor de C-jeugd. Toen hij zijn activiteiten in mei 2022 beëindigde, ontving hij de zilveren bondsspeld van de Nevobo. Als competitieleider bij Recreantenvolleybal Alkmaar organiseerde hij de recreatieve volleybalcompetitie voor bijna 60 volleybalteams in de regio. Tijdens de speelavonden bouwde hij mede de zaal op, hield de standen bij en publiceerde deze op de website!

Vanaf deze plek nogmaals: Gerard, Van Harte Gefeliciteerd!!