Naam: Senna Abrarai

Leeftijd: 7

Op welke school zit je? Sint Adelbertus

Wat zijn je hobby`s? volleyballen, zwemmen, dansen en zingen

Waarom ben je gaan volleyballen? ik mocht een sport uitkiezen en heb gekozen voor volleybal.

Leukste op de training? toetsen en serveren

Wat vind je het moeilijkst van volleybal? bovenhands

Vind je het gezellig bij ALVOCO? jaa!!! Heel gezellig

In welk team zit je? weet ik nog niet

Wie vind je de beste volleybal(st)er? mijn trainster Linda

Hoe ben je op volleybal gekomen? door me zus