Naam: Tess Berkhout

 

Leeftijd: 10

Op welke school zit je?  De Regenboog

Wat zijn je hobby`s? Volleyballen

Waarom ben je gaan volleyballen?  Omdat mijn opa het vroeger ook al met mij speelde want toen zat hij ook op volleybal.

Leukste op de training?  De mini wedstrijdjes

Wat vind je het moeilijkst van volleybal? Het glijden onder het net

Vind je het gezellig bij ALVOCO? Ja, heel erg

In welk team zit je? Alvoco 6

Wie vind je de beste volleybal(st)er? Mijn opa

Hoe ben je op volleybal gekomen?  Door mijn opa