Jeugdvolleybal Alkmaar

Instructies zaaldienst Cool Moves Volley

Per zaaldienst wordt van vermelde clubs verwacht dat ze de zaaldienst voor hun rekening nemen. Geef die afspraken ook door aan de begeleiders die er de volgende speeldag zijn.

De clubs die de zaaldienst hebben dienen ervoor te zorgen dat de zaal op de hierboven aangegeven tijd speelklaar is. De zaal is doorgaans 30 min. voor die tijd open.

De netten worden op 2,05 gehangen. De lijnen voor circulatievolleybal niveau 1 t/m 4 worden op 4,5 m vanaf het net afgeplakt. NB. Een badmintonveld is doorgaans 6,5 m lang dus 1 antennelengte van 1,80 en nog 2 stukjes van 10 cm vanaf de achterlijn. In sommige zalen zijn mini-velden belijnd, daar dus 1,5 m vanaf de achterlijn.

We gebruiken de buitenste zijlijnen van de badmintonvelden voor alle niveau’s en aan de achterkant voor niveau 5 en 6 de binnenste (voorste) lijnen.

De tape wordt met de telborden meegegeven. De competitieleiding heeft 5 houten telborden, daarnaast kunnen die van de zaal zelf gebruikt worden. Daarnaast zijn er nog bordjes met veldaanduidingen A t/m I en een doos met wedstrijdformulieren.

Al het materiaal wordt op de speeldag ervoor meegenomen door de clubs die de daaropvolgende zaaldienst hebben. Dit dienen de clubs onderling af te spreken.Verder moet voor niveau 5 en 6 tevoren een set wedstrijdbriefje ingevuld worden. Daar een touwtje door zodat het bij de velden kan worden opgehangen. Het invullen gebeurt aan de hand van het tevoren rondgestuurde wedstrijdprogramma.

Op de speeldag dienen de clubs te zorgen dat de formulieren van de gespeelde wedstrijden verzameld worden op de wedstrijdtafel en na afloop bij de competitieleiding afgeleverd worden. In overleg kunnen de uitslagen via email doorgegeven worden. Graag controleren dat de formulieren compleet zijn.

De zaaldienst dient de speeltijd voor circulatievolleybal te bewaken en na het verstrijken van de tijd bij de velden te melden dat het is afgelopen.

Tenslotte bij het verlaten van de zaal de kleedkamers nalopen op achtergelaten spullen en eventuele rommel opruimen. Dat moet eigenlijk niet voorkomen, hier moeten de spelers en begeleiders ook zelf op letten.

De competitieleiding heeft een net met 8 wedstrijdballen. Deze worden de competitieleiding meegenomen.