Jeugdvolleybal Alkmaar

Bijeenkomst jeugdvertegenwoordigers speelkern Alkmaar 2009

 

Bijeenkomst jeugdvertegenwoordigers speelkern Alkmaar / C-junioren en CMV. 1 september 2009, Oosterhout, Alkmaar

 

Verslag

 

1. Aanwezige clubs

Afberichten:  Schoorl en VVA

Aanwezig: Alvoco (Ubbo Ekhart), Ardea (Marleen Lubbers, Wiebe Bosma), Dinto (Erik Poel, Bob Versteegh), Effect (Peter Busink), Relay (Jack de Hart, Joost de Boer.

Competitieleiding: Elselien de Jonge, Ton Holtes, Gerard Witte

 

2. Commentaar op vorige vergadering

Geen opmerkingen

 

3. C-junioren

a. Afgelopen seizoen 2008/2009

Eindstand:

1 Effect X1

2 Ardea M1

3 Alvoco M1

Omdat er een regiocompetitie is voor jongens en meisjes mogen de kampioen van de

speelkernen niet meer meedoen aan het regio kampioenschap.

 

b. Nieuwe seizoen, inschrijvingen, opzet competitie, spelregels

 

Opgave teams

 

Poule Mix CB

Ardea X1

Alvoco m1

Alcovo j1

Dinto m2

Dinto X3

Dinto m4

Effect m1

Relay x1

 

Op de eerste dag word een inspeeltoernooi gehouden. Daarna bekijken we of we met 1 of 2 poules van start gaan.

De poule mix CB die op http://competitie.nevobo.nl/holland/poule/XCB is vermeld is onjuist en onvolledig. De competitieleiding in Alkmaar maakt het programma nadat alle teams definitief zijn opgegeven.

Spelregels: Door de Nevobo zijn spelregelwijzigingen rondgestuurd. Zie uitleg op:

http://www.alvoco.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=535:wijzigingen-met-betrekking-tot-de-nieuwe-spelregels-2009-2012&catid=33:laatste-nieuws&Itemid=55

Dit geldt ook voor de C-jeugd.

 

c. Leiding

Geen wijzigingen. Ton Holtes en Gerard Witte.

 

4. Circulatie/Minivollybal

a. Afgelopen seizoen 2008/2009

Eindtoernooi CMV niveau 1 – 4:

Niveau 1: Relay 11

Niveau 2: Ardea 6

Niveau 3: Dinto 5

Niveau 4: Alvoco 3

Competitie niveau 5 - 6:

Niveau 5: Dinto 2, Alvoco 2, Relay 1

Niveau 6: Dinto 1, Alvoco 1, Ardea 1

Dinto heedt met teams 1 en 2 meegedaan aan het Regio kampioenschap en werden daar 11e en 13e.

 

b. Nieuwe seizoen, inschrijvingen, opzet competitie, spelregels

Teams

De teamopgave is al ontvangen van Relay. Aan de andere clubs wordt gevraag om dat uiterlijk komend weekend te doen.

De opgave per 5 september is bijgevoegd.

 

Niveau 4

Voor niveau 4 wordt ook gekozen voor een doorlopende competitie waarbij de tweede helft beslissend zal zijn voor de eindstand. Op die manier kunnen teams die in de 2e helft instromen volledig meedoen. Ook op andere momenten (bij starten van een nieuwe competitieronde) kunnen teams instromen maar die beginnen dan wel met een achterstand. In praktijk blijft het instromen dus zoals afgelopen seizoen mogelijk.

Er wordt geen gedwongen promotie voor de kampioen afgesproken maar als het krachtsverschil groot is zal er wel met de betrokken vereniging overlegd worden.

 

Opzet competitie

Een inventarisatie in de vergadering leverde voor niveau 4, 5 en 6 voldoende teams op om een competitie te organiseren.

 

Een verzoek van Dinto om verschillende niveaus qua tijd uit elkaar te halen is moeilijk te realiseren. De speeltijd voor de teams wordt dan in elkaar gedrukt en er wordt dus veel direct na elkaar gespeeld. Het wordt overwogen waar mogelijk en als het aantal teams groter wordt is het beter uitvoerbaar. Dan zal ook langer ingehuurd moeten worden.

 

Deelname Polisport

Polisport wil komend seizoen met 1 niveau 6 team gaan meedoen. Dat zal niet ten koste gaan van hun deelname in speelkern Schagen/Den Helder. Ze hebben voldoende spelers om bij samenvallende speeldagen in beide competities te spelen. Er wordt wel afgesproken dat ze alleen in Schagen/Den Helder mee kunnen doen voor afvaardiging aan het regiokampioenschap. Hun belangstelling komt voort uit het feit dat ze daar maar 2 * 8 min spelen per wedstrijd, bij ons 30 min per wedstrijd. De overgang naar de C-junioren wordt daarmee te groot.

Na de vergadering moest Polisport hun team toch terugtrekken wegens het laat afzeggen van spelers.

 

Eindtoernooi mei 2010

Algemeen wordt het eindtoernooi voor niveau 1-4 in mei te laat in het seizoen aangemerkt. Nu we voor niveau 4 ook een doorlopende competitie houde is het logischer om op 17 april voor alle niveau’s dan het seizoen af te sluiten.

 

7 november (scholentoernooi Relay)

Het scholentoernooi van Relay valt samen met een speeldag van CMV. Omdat het voor de oudere groepen ’s middags is wordt gevraagd om de Relay teams op niveau 4-6 zo vroeg mogelijk te laten spelen of op een andere datum te spelen. Voor hun niveau 1-3 teams vervallen mogelijk de wedstrijden. Omdat die dag in Heiloo wordt gespeeld (6 velden) is dat wat eenvoudiger op te vangen in het speelschema.

 

Regiokampioenschap 2009.

Dinto vraagt om bij de organisatie van het regio kampioenschap jongens/mix en meisjes weer te scheiden. Op het afgelopen toernooi waren goede meisjesteams die toevallig in de eerste ronde tegen jongens moesten spelen, al vroeg kansloos. Ook uit andere speelkernen kwam deze opmerking.

Er moet op dat toernooi ook meer op de techniek worden gelet.

Gerard zal het aan de orde stellen in Amsterdam.

 

Spelregels

Voor CMV gelden de gewijzigde spelregels ook.

Elselien vraagt om aandacht voor het correct spelen van de 2e bal op niveau 4. Er wordt nog te vaak gelopen om in een betere positie te komen.

 

Toeschouwers

Aan de zaalleiding en de coaches van de teams wordt opnieuw gevraagd om toeschouwers naar de tribune of naar banken aan de zijkant/achterkant te verwijzen en ze niet tussen de velden te laten kijken.

Met buitenschoenen in de zaal lopen is uiteraard ook taboe.

 

c. Leiding

Geen wijzigingen. Elselien de Jonge en Gerard Witte

 

5. Diversen / rondvraag

a. Contactpersonen

Voor Ardea zijn de namen voor de C-junioren aangepast. Voor Alvoco zal dat nog gebeuren. Bij andere clubs geen wijzigingen.

 

b. Leeftijdsgrenzen

C-jeugd  - geboren op of na 1 oktober 1995 maar voor 1 oktober 1997

D-jeugd  - geboren op of na 1 oktober 1997

 

c. VT2 cursus

In Warmenhuizen wordt een VT2 trainerscursus gehouden. Andere clubs kunnen nog deelnemers opgeven. De cursus start op 10 oktober en omvat 5 dagen. Zie de site van Dinto:   http://www.dinto.nl/nw-867-7-2681845/nieuws/wijzigingen_cursus_vt2_in_warmenhuizen.html

 

d. Zaalleiding

De clubs willen de zaalleiding alleen in de thuiszaal doen. Afgelopen seizoen is het verdeeld op basis van het aantal teams bij C-junioren en CMV. Omdat er nu geen zalen zijn zonder eigen vereniging (De Blinkerd is niet ingehuurd) is dit geen probleem. Gerard zal de indeling bij het eerste programma invullen.