Agenda

Agenda Algemene Ledenvergadering ALVOCO

Agenda Algemene Ledenvergadering ALVOCO

Datum  30 oktober 2014  -  Tijd: 20.00 uur

Plaats: Kantine Sporthal Oosterhout, Alkmaar

 

 

1 Opening, en behandeling ingekomen stukken Henk
2 Notulen ALV 19 september 2013 Annet
3 Jaarverslag 2013-2014 Kees

  • werven vrijwilligers
  • ledenbestand
  • communicatie
  • resultaten sponsorcommissie (activiteiten niet financieel

4 Financieel jaarverslag 2013-2014 Jos

  • verslag kascommissie controle, decharge penningmeester
  • aanstellen nieuwe penningmeester
  • nieuwe kascommissie

5 Begroting seizoen 2014-2015 Kees

  • vaststellen contributie 2014-2015

6 Verslag technische commissie Robert
7 jeugdbeleid CMV .2014-2015 Esther en/of Barry
8 Workshop Sportief besturen Henk
9 International Children Games Jan
10 Rondvraag Allen
11 Sluiting