Club Informatie

Contributie 2011/2012

Op de Algemene Ledenvergadering van 19 september is de contributie vastgesteld voor het seizoen 2011/2012. Deze wordt gelijkgehouden aan de contributie van afgelopen seizoen. Binnenkort ontvangen jullie een factuur.