Club Informatie

Wedstrijdwijzigingen

Aanvragen om wedstrijden te wijzigen dienen altijd aan de wedstrijdsecretaris gestuurd te worden.

Neem niet zelf met de tegenpartij contact op en vraag de tegenpartij die met onze teams contact opnemen om ook naar de wedstrijdsecretaris te gaan.

Geaccepteerde wijzigingen worden op de competitiesite van de Nevobo verwerkt.