Club Informatie

Contributie

Voor leden met een automatische incasso zullen de bedragen worden geïncasseerd in 2 termijnen (1 aan het begin van het seizoen en 1 in januari). Leden die het bedrag zelf overmaken moeten de eerste helft aan het begin van het seizoen overmaken; de tweede helft moet binnen zijn voor eind januari.

 

Om de kosten voor de vereniging zo laag mogelijk te houden, proberen we iedereen zoveel mogelijk via automatische incasso te laten betalen. Nieuwe leden zijn zelfs verplicht om dit te doen. Als je nu nog geen automatische incasso hebt, willen we je vragen dit alsnog te doen. Download het formulier hier. Als je die ingevuld retour stuurt, kunnen we de administratieve lasten voor Alvoco verlagen. Als je het niet eens bent met een afgeschreven termijn, kun je die trouwens altijd binnen 30 dagen laten terugdraaien door de bank.

 

Contributie 2017 - 2018

 

 

Contributie

Speelkaarten

Totaal

Heren 1

€     142,50

€         110,00

€   252,50

Heren 2

€     132,50

€         100,00

€   232,50

Dames 1

€     142,50

€         110,00

€   252,50

Dames 2

€     132,50

€         100,00

€   232,50

Dames 3

€     132,50

€         100,00

€   232,50

Dames 4

€     132,50

€         100,00

€   232,50

Recreanten

€     102,50

€           25,00

€   127,50

AB jeugd 14-18 jaar

€       87,50

€           65,00

€   152,50

CDE jeugd tot 14 jaar

€       77,50

€           50,00

€   127,50

2e training

€       50,00

 

€     50,00

2e training jeugd

€       30,00

 

€     30,00