Club Informatie

Inloggen op Alvoco website

De Alvoco website heeft een aantal extra mogelijkheden die alleen beschikbaar zijn voor geregistereerde gebruikers. Voorbeelden hiervan zijn het schrijven van nieuwe arikelen zoals wedstrijdverslagen en het bekijken van de notulen van het bestuur. Om te kunnen inloggen op de website moeten de volgende stappen uitgevoerd worden:

  1. Registratie van gebruikersgegevens. Dit kan via de Registreer link aan de linker zijde onderaan het Inloggen menu.
  2. Geef als gebruikersnaam u volledige voor- en achternaam op zodat duidelijk is wie u bent.
  3. De naam (die bijvoorbeeld gebruikt wordt voor de auteur van een artikel) kan vrij gekozen worden.
  4. U ontvangt via het opgeven email adres een bericht met een activatie link.
  5. Klik op deze link om het login-account te activeren.
  6. Hierna kunt u inloggen op de website, maar heeft u nog geen rechten om nieuwe artikelen te schrijven.
  7. De webmaster zal regelmatig de nieuwe gebruikersgegevens controleren en de benodigde auteursrechten geven.

Als u auteursrechten heeft gekregen, dan worden in het linker menu meer mogelijkheden voor opdrachten aangeboden. In dit menu wordt ook extra help informatie gegeven voor het publiceren van artikelen.

PS. Omdat de site regelmatig wordt bezocht door personen die spam willen plaatsen is het registeren van nieuwe gebruikers tijdelijk uitgezet. Je kunt via een email naar de webmaster (@alvoco.nl) vragen om een gebruikersidentificatie.