Jeugdvolleybal Alkmaar

Verslag bijeenkomst jeugdvertegenwoordigers speelkern Alkmaar / C-junioren - CMV 2011

Alkmaar - Oosterhout, 14 september 2011

Afberichten: Schoorl.

Aanwezig: Alvoco (Ubbo Ekhart), Ardea (Marleen Lubbers, Wiebe Bosma), Dinto(Christa Duineveld, Bob Versteeg en Erik Poel), Effect (Peter Busink), Relay (Jack de Hart, Joost de Boer).
Competitieleiding: Elselien de Jonge en Gerard Witte (afbericht Ton Holtes).

Commentaar op vorige vergadering

Geen

C-junioren

a. Afgelopen seizoen 2010/2011


Eindstand:

1 Dinto 3
2 Dinto 4
3 Alvoco 3

b. Nieuwe seizoen, inschrijvingen, opzet competitie, spelregels

Voorlopige opgave

Dinto:
C3 meisjes 
C4 jongens
C5 meisjes   
C6 meisjes, beginnende speelsters 
C7 mix

Effect:   jongensteam (van afgelopen seizoen)
Meisjesteam nog onzeker wegens tekort speelsters. Wordt mogelijk pas na inspeeldag opgegeven.

Relay : jongensteam
Meisjesteam
Mixteam nog onzeker, wordt mogelijk eerst in CMV ingedeeld.

Ardea:  jongensteam (uit CMV)
Meisjesteam  (onervaren)

Alvoco: Mixteam
Jongensteam

In totaal dus 12 tot 15 teams. Misschien komt er een Schoorl-team in de tweede helft van de competitie. Sporthal De Blinkerd is in november weer beschikbaar voor volleybal.

Opzet competitie
De eerste speeldag is 1 oktober, dat wordt een inspeeltoernooi om daarna de competitiepoules in te delen.
Graag uiterlijk 27 september door Effect, Relay en Alvoco aan te geven hoeveel teams ze inschrijven.
Teams die op 1 oktober nog niet meedoen kunnen wel in de najaarscompetitie starten in de laagste poule.

De clubs vragen om net als bij CMV een najaarscompetitie en een voorjaarscompetitie te organiseren. Bij de voorjaarscompetitie start iedereen weer op 0.
Dan is er ook weer ruimte voor nieuwe instroom.

Dit houdt in dat er 5 speeldagen voor elke helft zijn. De eerste helft eindigt op 14 jan 2012.

De 3e set zal ingeval van een korte set tot 15 punten wel met 2 punten verschil eindigen. Dat zal hooguit enkele minuten langer duren.
De teams en scheidsrechters moet wel hun uiterste best doen om op tijd te beginnen en indien mogelijk ruilen van scheidsrechter als daardoor niet op een andere wedstrijd gewacht hoeft te worden.

Spelregels
Er zijn geen nieuwe spelregels maar gisteren is in een bijeenkomst voor scheidsrechters van Regio West benadrukt dat netfouten alleen bovenop het net gemaakt kunnen worden. Dus bij aanval en blok. Als bij het springen of neerkomen de bovenste netrand aan de zijkant wordt geraakt dan is dat geen fout. Dit geldt dus ook voor de jeugdcompetities.

Teamgeld

Omdat Regio West de teamgelden voor C-junioren zonder zaalhuur wil doorberekenen aan de clubs (en de clubs de zalen moeten inhuren zoals bij de senioren) is besloten om de zaalhuur op basis van het aantal teams onderling te verrekenen. 
De zalen zijn door Gerard namens de clubs ingehuurd, de factuur gaat dus naar de penningmeester van de club. Een voorlopige berekening is als bijlage toegevoegd. Die wordt definitief gemaakt bij de start van de voorjaarscompetitie. Teams die maar één helft spelen tellen dan voor ½.

c. Leiding

Ton Holtes / Gerard Witte

Omdat Ton niet meer elke zaterdag beschikbaar is wordt waar nodig aan de zaaldienst gevraagd om de wedstrijdformulieren tevoren klaar te leggen, de uitslagen na afloop te emailen naar Gerard en de velden op 7 meter af te plakken. Dit is niet in alle zalen nodig.


Circulatie/Minivollybal

 

a. Afgelopen seizoen


Eindtoernooi CMV niveau 1 – 3:
Niveau 1: Relay 11, Dinto 17, Dinto 18
Niveau 2: Dinto 18, Relay 12, Relay 10
Niveau 3: Dinto 13, Dinto 15, Dinto 14
Competitie niveau 4 - 6:
Niveau 4: Alvoco 1, Relay 6, Effect 4
Niveau 5: Ardea 1, Relay 4, Dinto 7
Niveau 6: Dinto 1, Dinto 2, Dinto 3

b. Nieuwe seizoen, inschrijvingen, opzet competitie, spelregels

Gerard zal een overzicht met de ontwikkeling van het aantal CMV teams per seizoen doorsturen, zie bijlage.

Voorlopige opgave

Alvoco    4 a  5
Ardea     9 a 10
Dinto           20
Effect            3
Relay            11
Totaal Max 49 teams

Specificatie graag per eind komende week zodat er tijd is om het inspeeltoernooi op 8 oktober in te delen.

Spelregels:

Geen wijzigingen

Opzet competitie
De clubs willen graag op elk niveau een wisselbeker (voor de voorjaarskampioen).
Najaars- en voorjaarscompetities voor N4, N5 en N6 handhaven zoals afgelopen seizoen.
Geen najaarskampioenschapen voor N1, N2 en N3, alleen een eindtoernooi over de laatste speeldagen, ook zoals afgelopen seizoen.

Teamgeld
Omdat Regio West bij CMV wel de teamgelden inclusief de zaalhuur gaat berekenen moeten de penningmeesters van de clubs de facturen van de inhuur voor CMV bij Regio West declareren. Dit is dus anders dan bij C-junioren.
Het verzenden van de facturen naar de clubs is gedaan om te voorkomen dat de verkeerde facturen bij Regio West terechtkomen. Gerard heeft geen inzicht in het te verwachten bedrag voor de teamgelden.

Rondvraag
Relay wil graag aandacht voor het leiden van de wedstrijden op niveau 5 door een scheidrechter en een teller. Zo mogelijk wisselen van rol in de 2e set. De puntentelling is te lastig om door 1 persoon bij te houden. Bij niveau 6 is dit al gebruikelijk.

Relay vraagt ook om de poules zoveel mogelijk na elkaar te laten spelen om de drukte in de zaal te beperken.

c. Leiding

Elselien de Jonge / Gerard Witte

Diversen / rondvraag

Contactpersonen:

Dinto:  Christa Duineveld is de opvolgster van Ilse Buiter toevoegen
Ardea: Paulien Dekker, Ronald Brinksma, Marlie Kok,Jordi Bosman en Nick van Kan verwijderen
Relay: Ilona Sluijs verwijderen

Verdere wijzigingen volgen via email.


Leeftijdsgrenzen

C-jeugd  - geboren op of na 1 oktober 1997 maar voor 1 oktober 1999
D-jeugd (CMV)  - geboren op of na 1 oktober 1999

Overzicht speeldagen

Het schema is rondgestuurd en het staat op de site van Alvoco.
Door een last-minute wijziging speelt Relay bij de C-junioren maar 1 keer thuis. Er zijn wel 3 thuis-speeldagen voor CMV.

De thuiswedstrijden van Alvoco C-junioren in Oosterhout konden door gemeente Alkmaar niet gehonoreerd worden, dat worden daarom Alkmaar Noord en Hoornsevaart.Competitieleiding Jeugdvolleybal Alkmaar
Gerard Witte