Jeugdvolleybal Alkmaar

Verslag bijeenkomst jeugdvertegenwoordigers speelkern Alkmaar / C-junioren - CMV 2013

Alkmaar - Oosterhout, 29 augustis 2013

Opening:

Afberichten:

Schoorl (permanent), RAP ‘74

Aanwezig:

Alvoco: Esther Kiewitt,

Ardea: Elselien de Jonge, Peter Huibers

Dinto: Erik Poel, Christa Jongejan, Marjan Pronk, Dick Top

Effect: Arie Swaan

Relay: Jack de Hart, Joost de Boer

De Boemel: Margreet Jaarsma

The Serve: Mariette Duineveld, Miranda Landman

Uitbreiding met The Serve en De Boemel

In de loop van vorig seizoen bij een wedstrijd in de regioklasse C bleek dat een jongensteam van De Boemel daar niet in kon meekomen. Het zou beter zijn geweest om die op een lager niveau in te delen maar daarin was in de speelkern Schagen / Den Helder geen mogelijkheid. Bij het begin van dit seizoen heeft De Boemel gevraagd om zo’n team in Alkmaar in te kunnen delen, samen met een meisjesteam (dat laatste omdat dat qua coordinatie binnen de club handiger is). Het jongensteam gaat dan ook op de andere zaterdagen op CMV N6 spelen. In de eigen speelkern kan dat niet wegens overlappende speeldagen. Verder wil De Boemel nog een N1 team laten meedoen waarvoor in de eigen speelkern geen tegenstand is.

Het verzoek van The Serve heeft dezelfde achtergrond. Daar gaat het om 1 C-meisjesteam.

Het is niet de bedoeling van de competitieleiding om de speelkern Schagen / Den Helder uit te hollen. Per geval zal gevraagd worden of indeling in de eigen speelkern (wordt georganiseerd door regiokantoor bij ontbreken van een eigen competitieleider) echt niet mogelijk is. Dat zal ook nog na de eerste helft van de competitie geëvalueerd worden. De speeltijd van de “eigen” teams mag er niet onder lijden.

Verder zal het CMV N6 team van De Boemel niet in aanmerking komen voor eventuele uitzending naar de regiokampioenschappen omdat de club anders 2 kansen zou krijgen om zich te plaatsen.

In principe spelen de nieuwe clubs niet thuis, dat zou bij The Serve inhouden dat de Alkmaarse clubs naar ’t Zand zouden gaan. De zaal van De Boemel is wel een keer ingehuurd voor de C-junioren; dat bleek de enige oplossing om een niet gehonoreerde aanvraag van een andere zaal in te vullen. Qua reistijd is dat niet veel verder dan Warmenhuizen.

Commentaar op vorige vergadering

Geen

C-junioren

a. Afgelopen seizoen

1. Dinto MC7
2. Alvoco JC1
3. Dinto JC6

b. Nieuwe seizoen, inschrijvingen, opzet competitie, spelregels

Opgave

 • Alvoco: JC3 jongens, MC2 meisjes
 • Ardea: MC2 meisjes, MC3 meisjes
 • Dinto:  MC3 meisjes, MC4 meisjes,XC5 mix, MC6 meisjes,
 • Effect: MC1 meisjes
 • Relay : MC1 meisjes, MC2 jongens, JC3 jongens (in de 2e helft MC4 meisjes)
 • The Serve: MC1 meisjes
 • De Boemel: JC1 jongens, MC2 meisjes

In totaal 15 teams.

Er wordt gespeeld om het najaarskampioenschap en voorjaarskampioenschap. Alleen bij dat laatste wordt de beker uitgereikt. Medailles bij beide gelegenheden. De eerste speeldag op 21 september is een inspeeltoernooi om de eerste opzet van de poules te kunnen maken.

Spelregels

Geen wijzigingen dit seizoen, de regel om met 2 libero’s te spelen lijkt ons theoretisch.

Scheidsrechters

Omdat The Serve geen thuiswedstrijden speelt zullen ze door de zaaldiensten van de andere clubs gevraagd worden om daar wedstrijden te fluiten.

Het blijft de verantwoordelijkheid van de thuisspelende clubs om de scheidsrechters in te delen. Indien nodig kan daarbij ook een beroep worden gedaan op toch aanwezige begeleiders van teams. Uiteraard wel tevoren afstemmen.

c. Leiding

Vacature / Gerard Witte

De opengevallen plaats na het vertrek van Ton Holtes wordt niet opgevuld. De zaaldienst zal het verzamelen van uitslagen en het afplakken van de 7m lijn (waar nodig) voor zijn rekening nemen ingeval Gerard niet aanwezig is

Cool Moves Volley

a. Afgelopen seizoen

Niveau 1

1 Relay 9, 2 Dinto 19

Niveau 2

1 Dinto 16, 2 Relay 7, 3 Dinto 15

Niveau 3

1 Ardea 9, 2 Dinto 12, 3 Dinto 14

Niveau 4

1 Dinto 9, 2 Dinto 6, 3 Effect 2

Niveau 5

1 Dinto 5, 2 Ardea 2, 3 Alvoco 2

Niveau 6

1 Dinto 1, 2 Alvoco 1, 3 Dinto 2

Dinto 1 en Alvoco 1 plaatsten zich voor de Regiokampioenschappen van de oude regio Holland in Amersfoort. Dinto 1 werd daar kampioen en Alvoco 1 werd 2e. Dinto 1 plaatste zich daarmee voor de Nationale kampioenschappen en werd daar 2e. Gefeliciteerd.

Vanaf dit seizoen mochten alleen de 2 kampioenen van de oude regio’s Holland en Mid-West meedoen namens de nieuwe Regio West.

Zodra de datum van de regiokampioenschappen in 2014 bekend is zal het doorgegeven worden.

b. Nieuwe seizoen, inschrijvingen, opzet competitie, spelregels

Opgave

Alvoco: 5 teams, elk één op niveau 6, 5 ,4, 3, en 2

Effect: Vermoedelijk 3 teams, definitief door te geven voor 15 sept.

Dinto:   Niveau 6:  D1  D2 D3

Niveau 5:  D4 D5 D6 D7

Niveau 4:  D8 D9  D10  D11

Niveau 3:  D12 D13 D14  D15

Niveau 2:  D16  D17

Niveau 1:  D18

Ardea: Niveau 6: 1 team, Niveau 5: 1 team, Niveau 4: 3 teams, N1,2,3 ntb

Relay: Niveau 6: 1 team, Niveau 5: 3 teams, Niveau 3: 2 teams, Niveau 1,2: 1 team

RAP ’74:    Niveau 5: 1 team, Niveau 4: 1 team

De Boemel: 1 team niveau 1 (niet elke speeldag) en 1 team niveau 6.

 

We beginnen op 28 september met een inspeeltoernooi om voor N4, N5 en N6 de poules te formeren voor het winterkampioenschap. De bekers worden bij het voorjaarskampioenschap uitgereikt, medailles bij beide kampioenschappen.

Bij N1, N2 en N3 zullen de wedstrijden van de laatste 2 speeldagen bepalend zijn voor de kampioenschappen.

Elselien maakt de speelschema’s voor N1, 2 en 3 op de dinsdag voor de speeldag. Ze wil graag in het weekend de lijst van deelnemende teams hebben. Bij geen bericht wordt aangenomen dat het hetzelfde is als de voorgaande keer.

 

Spelregels:

Zie email 5-8-2013 van Regiokantoor

 

 • Bij niveau 4 is het toegestaan om te smashen.
 • Bij niveau 5 blijven de reeds behaalde bonuspunten, voor 3 keer spelen, bij een dubbele
 • fout gehandhaafd.
 • Bij niveau 1 tot en met 4 is naast het gebruik van de veldafmeting van 6 x 4,5 meter ook toegestaan om de buitenste zijlijnen van een badmintonveld te gebruiken en een achterlijn te trekken op 4,5 meter gemeten vanaf de middenlijn.
 • Bij niveau 5 is het toegestaan om de belijning van een badmintonveld te gebruiken. Dat willen zeggen de buitenste zijlijnen en de binnenste achterlijn.
 • Bij niveau 6 is het toegestaan om de belijning van een badmintonveld te gebruiken. Dat willen zeggen de buitenste zijlijnen en de buitenste achterlijn.
 • Een wedstrijd / toernooi wordt gestart met 4 spelers maar mag in geval van blessure uitgespeeld worden met minimaal 3 spelers.

 

 

Voor ons is alleen het eerste punt van belang. Het handhaven van de bonuspunten bij dubbelfout deden we al. De belijning veranderen we niet en met 3 spelers spelen wordt ook bij het begin van de wedstrijd toegestaan.

c. Leiding

Elselien de Jonge / Gerard Witte

Diversen / rondvraag

Contactpersonen:

Bijgewerkt in lijst


Leeftijdsgrenzen

C-jeugd  - geboren op of na 1 oktober 1999 maar voor 1 oktober 2001.
D-jeugd (CMV)  - geboren op of na 1 oktober 2001.

Overzicht speeldagen

Het schema is rondgestuurd en het staat op de site van Alvoco.